รับรองสุขภาพ เหมาจ่าย เป็นยังไง?

Homeแผนประกันการเดินทางรับรองสุขภาพ เหมาจ่าย เป็นยังไง?